El grup escènic del Casal Popular està preparant el musical Germans de sang, de Willy Russell.
Les dates de representació
de les 2 úniques funcions seran:
Dissabte 13 de maig a les 21 h
Diumenge 14 de maig ales 18h

Més informació...

Facebook-logo-PSD
Novetats del Casal al Facebook

https://www.facebook.com/CasalPopulardeRubi