Propera obra... MANS ENLAIRE! de Ramon Folch i Camarasa

11 de maig a les 21h i 12 de maig a les 18h

El Casal Popular

Informació sobre el Casal

Read More

Els Pastorets

Cada any representem Els Pastorets

Read More

Facebook-logo-PSD
Novetats del Casal al Facebook

https://www.facebook.com/CasalPopulardeRubi